Forside

Forside

Lille non-profit privat børnehus i Holte nu en realitet


Den selvejende børneinstitution Vængebo på Rudersdalsvej 91A har fået godkendelse fra kommunen til at overgå til privat drift fra den 1. januar 2018 med kapacitet til 26 børn i alderen 2 – 6 år

’I en tid hvor Rudersdal Kommune arbejder i retning af færre men større daginstitutioner, er vi glade for at kunne bidrage til diversiteten i dagtilbuddene således, at der fortsat er reelle valgmuligheder på institutionsområdet for forældrene i Holte. Som en lille institution med maksimalt 26 kan vi tilbyde tryghed, nærvær og overskud til det enkelte barn. Vores private børnehus bliver det lille alternativ til de store, integrerede institutioner’ udtaler tidligere bestyrelsesmedlem Mikael Klempel.

Vængebo Private Børnehus bliver ikke dyrere at bruge end kommunens andre institutioner, da den nuværende forældrevalgte bestyrelse har besluttet, at taksterne skal følge kommunens.

’Vi har en sund økonomi i Vængebo Private Børnehus, da vi selv ejer den dejlige gule villa, som vi holder til i. Den blev doneret til børneinstitutionsbrug tilbage i 1968. Vi er glade for at kunne drive institutionen videre i dens oprindelige ånd i de meget hjemlige rammer’, udtaler institutionsleder Majbrit Vick.

Dermed er det også en del af Vængebos værdier at vores børnehus er en non-profit institution.

I privat regi er Vængebo Private Børnehus underlagt samme krav til kvaliteten i pasningstilbuddet som de kommunale institutioner. ’Vi forventer, at vi kan lave en enklere hverdag, med mere tid til det enkelte barn til glæde for den samlede børnegruppe. Vi vil fortsat levere høj kvalitetspædagogik og have fokus på skov & natur, kreativitet, sprog og krop & bevægelse’, siger Majbrit Vick.

’Forældrene får også mere direkte og reel indflydelse, når børnehuset ledes privat. Vængebo Private Børnehus har en forældrevalgt bestyrelse, der i tæt samarbejde med det pædagogiske personale driver børnehuset. Forældrene inddrages og er med til at bestemme rammerne for deres børns institutionsliv,’ tilføjer Mikael Klempel.

Hvis man ønsker en plads til sit barn i Vængebo Private Børnehus, skal man kontakte institutionen direkte for at blive skrevet på venteliste, da kommunen ikke kan anvise plads i en privat institution.

Interesserede forældre er altid velkomne til at besøge Vængebo Private Børnehus. Ring og aftal en tid.

KONTAKTINFORMATION:

Majbrit Vick, Institutionsleder: info@vaengebo.dk/ 45 48 48 43

 

I år 2012 lavede vi i Vængebo en lille film om nogle af de overordnede principper, som er i Vængebo og som stadig er relevante for, hvordan hverdagen i Vængebo ser ud idag.

https://www.youtube.com/watch?v=Wq0xJ4_jIMo