Optagelsesregler

Optagelsesregler

Opskrivning:

Opskrivning sker ved fremsendelse af mail til institutionslederen med følgende oplysninger:

  • Barnets cpr-nummer
  • Forældres cpr-nummer
  • Telefonnummer
  • Adresse
  • Mail
  • Behovsdato (første dag, der er behov for pasning af barnet)

Det koster et engangsbeløb på 300 kr, at blive skrevet på ventelisten i Vængebo Private Børnehus.

Når I har Fremsendt mail med dette indhold samt overført engangsbeløbet, er det denne dato, I bliver optaget på ventelisten.
Herefter vil I få en bekræftelsesmail fra institutionslederen om, at I er oprettet på ventelisten.

Indbetaling af opskrivningsgebyr skal ske ved bankoverførsel til:

Registrerings nummer: 6485

Kontonummer: 0002014493

Hvis I bliver tilbudt plads i Vængebo Private Børnehus vil i modtage en mail om dette ca. 2 måneder inden opstart. Denne mail skal bekræftes indenfor 8 dage ellers går pladsen videre til den næste i rækken.
For at der ikke er nogle der optager unødig plads på Vængebos venteliste, kan vi maksimalt tilbyde et barn plads to gange, hvorefter barnet tages af ventelisten.

Når et barn er indskrevet/startet op i Vængebo må barnet ikke være indskrevet i andre institutioner.