Børnehusets værdier

Børnehusets værdier

Vængebo fungerer som et trygt, udviklende og hjemligt miljø, hvortil børn, forældre og ansatte føler en særlig tilknytning – en “Vængeboånd”. Som gennemgående principper for børnehaven prioriteres naturoplevelser, udeliv, nærmiljø, kulturelle tilbud, sang, musik, traditioner, selvhjulpenhed, fællesoplevelser og ikke mindst leg i alle former og genrer i ubrudte forløb. Som delmål prioriteres: Emneuger, værkstedsaktiviteter, fællesspisning, alm. hygiejne, normer, vaner m.m.

Vi arbejder desuden ud fra de pædagogiske lærerplaner, som bl.a. kan ses her på sitet. Her kan I også læse mere uddybende om Vængebos pædagogik og målsætninger.