Nøgletal

Nøgletal

Børnetal

Vængebo var i 2019 godkendt med makskapacitet på 26 børn i alderen 1,5-6 år. Børnetallet vil altid variere, da det lovmæssigt bliver opgjort efter m2. De 2-årige optager 3 m2, og de 3-6-årige optager 2 m2. Dette vil gøre, at børnesammensætningen og antallet vil variere, da vi maksimalt må have 5 2-årige i forhold til husets kapacitet

Børnetallet er institutionens budgettal, som viser et forventet gennemsnit af børn for året. Det faktiske børnetal kan derfor både ligge lavere og højere i løbet af året.

Sygefravær

2019: 4,75 procent

Fordeling mellem pædagoger og medhjælpere

Fordelingstal 2019

Pædagoger: 60 procent
Pædagogmedhjælpere: 40 procent