Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

En god forælderkontakt er vigtig, især i forhold til jeres barns trivsel og velbefindende.

Når I afleverer og henter, giver det os mulighed for at udveksle vigtige informationer, som har betydning for jeres barn. Hvis I ønsker en mere privat eller alvorlig samtale, er I altid velkommen til at kontakte os og lave en aftale.

Generelt bestræber vi os på korte kommunikationsveje. Det er vigtigt, at I holder jer orienteret dagligt i vores forældreforum.

Når jeres barn har gået i Vængebo Private Børnehus i ca. 3 måneder, vil I som forældre blive indkaldt til en kort samtale om, hvordan jeres barn og I trives i institutionen. Efterfølgende vil I blive tilbudt en samtale én gang om året.

2 gange årligt afholder vi arbejdsdage i institutionen, hvor medarbejdere, børn og forældre samarbejder om at forbedre faciliteterne. Her spiser vi sammen og er sammen på en anden måde end vi er til hverdag.