Personalet

Personalet

Institutionsleder/pædagog 37 timer

Majbrit Vick har været ansat siden januar 2008. Majbrit har været uddannet som pædagog siden 1985. Majbrit er i 2012 blevet efteruddannet som motorikvejleder. Majbrit er en fagligt dygtig, aktiv, selvstændig og humørfyldt pige som hurtigt ”går under huden på både børn og voksne”. Majbrits pædagogiske kompetencer spænder fra mad på bål og ture ud i det fri til motoriske forløb, klippe-klistre-tegne forløb og meget mere. Majbrit er et rigtig godt aktiv for Vængebo.

Sundheds-pædagogisk konsulent 37 timer

Terese er 29 år og har en kandidat uddannelse i Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier + Pædagogik og Uddannelsesstudier, Terese har været tilknyttet Vængebo tidligere som vikar og som medhjælper siden 2017. Dermed har Terese et indgående kendskab til huset og børnene. Terese er en glad pige, der spreder glæde blandt børn og voksne. Terese er fagligt dygtig og benytter sig af sin erfaring herfra Vængebo samt hendes teoretiske viden omkring pædagogiske læringsmiljøer, samt det holistiske sundhedssyn.

Medhjælper 30 timer

Caroline er 19 år, hun drømmer om et arbejde som pædagog og bruger årene inden hun skal starte uddannelse på at få noget praktisk erfaring. Caroline er rigtig god til at snakke med børnene, forstå dem og sætte sig i deres sted.